X
تبلیغات
زولا

دخترشمال

مکانی برای باهم بودن...

خسته ام...

خَستــ ــه ام....!

امــــا تَحمـُـ ــل مـی کُنــم...

خُــ ــدایـــا روزِگـ ــارت با

من و زندگیــــ ام بـَـ ـد تـــا کـــرد...!


54985707069059401802.jpg

[ یکشنبه 5 آبان 1392 ] [ 23:00 ] [ masoome ] [ 3 نظر ]