X
تبلیغات
زولا

دخترشمال

مکانی برای باهم بودن...

ولی شکسته ام...هر وقتـــ کمـــ میـــ آورمـــ ، میگویمـــ اصلا مهمـــ نیستـــ ،
دیده ایـــ شیشهـــ اتو مبیلیـــ را وقتیـــ ضربهـــ میخورد و میشکند؟؟؟
دیده ایـــ خورد میشود اما از همـــ نمیپاشد؟!
اینـــ روزها منـــ همانـــ شیشهـــ امـــ . . . .
خرد و تکهـــ تکهــــ از همـــ نمیپاشمـــ . . . .
ولیـــ شکسته امــــ……………

[ چهارشنبه 30 بهمن 1392 ] [ 22:33 ] [ masoome ] [ 1 نظر ]